Destansı Sponsor
Epic Sponsor

hepsiburada

Katılımcılar
Participants

ps1
epin logo (1) (1)
omen
xdrive
hepsiburada

B2B Nadir Sponsor
B2B Rare Sponsor

zsolla

Toplantı Sponsoru
Meeting Sponsor

123

B2B Katılımcılar
B2B Participants

zsolla
123

Alışveriş Alanı Katılımcıları
Shopping Area Exhibitors

13gist

B2B Sponsor
B2B Sponsor

Kutu Oyun Etkinlik Partneri
Board Game Event Partner

frpnet (1)

Ulaşım Partneri
Transportation Partner

thy5

Ana Radyo Partneri
Main Radio Partner

karnaval
Artboard 2
metro
Artboard 4

Geliştirici Konferansı Partnerleri
Developers Conference Partners

Partner Basın
Press Partners

gamesmarkt
merlin
london (1)
making (1)

Devlet Desteği
Government Support

Artboard 5
Artboard 6

İşbirlikçi Dernekler
Partner Associations

Artboard 8
gamesbavaria
Artboard 9
Artboard 10
Artboard 11
Artboard 12
Artboard 14
Artboard 13

Partner Organizasyonlar
Partner Organizations

Artboard 15
Artboard 16
Artboard 17
Artboard 18
Artboard 19
Artboard 20
Artboard 21
Artboard 22


Share this: