GAME CAREER

Büyük Buluşma

Oyun sektöründe bir kariyer mi hayal ediyorsun? Oyun geliştiren, üreten, dağıtan firmalarla, oyun sektöründe isim yapmış tasarımcı ve programcılarla tanışmak, kendini göstermek, oyun dünyasında bir kariyer şansı yakalamak için işte sana fırsat!

Eğitim Alanı

Oyun sektöründe yer almak için eğitim şart! Gaming Istanbul Oyun Kariyeri Bölümü içinde yer alan Eğitim Alanı, eğitimini oyun sektörüne ve oyun geliştirmeye yönelik planlamak isteyen geleceğin “gamechangerları” için hedeflerine giden basamakları işaret ediyor.

Sempozyum Alanı

Oyun Kariyeri Haber BülteniGame Industry and Law
Oyun Sektörü ve Hukuk

★ Moderatör

Mete Tevetoğlu Ph. D.

ELIT Law Office, Attorneys at Law

– OIntellectual Property Management in Game Industry ( Copyright / Trademark Rights- Software and Development Rights) yun Sektöründe Hak Yönetimi (Telif / Marka Hakları- Yazılım ve Geliştirme Hakları)

– Start-up in Game Industry and Legal Issues ( Management of Incorporation and Investment Processes / Oyun Sektöründe Start Up ve Hukuki Konular (Şirketleşme, Yatırım Süreçlerinin Yönetimi)

Av. Burcu Erdoğan

EYA Law Office  I Attorneys at Law

– Regulation of E-Sport ( France example and Local Benchmarks) / Elektronik Sporun Regüle Edilmesi (Fransa Örneği ve Lokal Mukayeseler)

Av. İrem Laçin

EYA Law Office  I Attorneys at Law

– Agreement Processes in Information Technology and Digital Games ( Agreement types and Negociation Methods) / Bilişim Alanında ve Dijital Oyunlarda Sözleşme Süreçleri (Sözleşme Tipleri, Müzakere Yöntemleri, Dikkat Edilmesi Gerekenler Listesi)

VR in Turkey (Topic TBA)
TBA

Türkiye ‘de VR’ın Dünü, Bugünü, Yarını…

★ Moderatör

Gürcan Serbest

Imece Studios, Founder

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

Share this: