Katılımcılar

Ana Sponsor / Main Sponsorship

İletişim Sponsoru / Communication Sponsorship

Indie Alanı Sponsoru / Indie Area Sponsorship

Magara Jam Sponsoru / Magara Jam Sponsorship

Ana Sahne Sponsoru / Main Stage Sponsorship

Influencer Alanı Sponsoru / Influencer Area Sponsorship

Indie Lounge Sponsoru / Indie Lounge Sponsorship

Cosplay Yarışması Ödül Sponsoru / Cosplay Competition Award Sponsorship

B2C Alanı Katılımcılar / B2C Exhibitors

Alışveriş Alanı Katılımcıları / Shopping Area Participants

Yaka İpi Sponsoru / Badge Sponsor

Indie Developers / Bağımsız Geliştiriciler

B2B Katılımcılar / B2B Exhibitors

Etkinlik Partnerleri / Event Partners